Hematologie

Inovativní a život zachraňující možnosti léčby v hematologii

Hematologie je pro společnost medac velmi důležitou oblastí zájmu. Související nemoci postihují děti i dospělé a jsou ze své podstaty život ohrožující. Jsme odhodláni zkoumat nové léčebné přístupy pro indikace pro vzácná onemocnění s omezenými nebo žádnými možnostmi léčby. Například jsme identifikovali a řešili kritické neuspokojené potřeby vysokodávkové chemoterapie před alogenní transplantací kmenových buněk.
Inovativní a život zachraňující možnosti léčby v hematologii

Naše produkty

spectrila.webp
Trecondi_Vial_Pack5000_CZ_SK.jpg

Posouvání hranic hematologické terapie

Naše působení v oblasti hematologie začalo před více než 20 lety. Naše dlouholeté odborné znalosti jsme zaměřili na vývoj patentovaných klinických inovací, což vedlo k nedávnému schválení produktu používaného v kondicionační terapii před alogenní transplantací kmenových buněk. S tímto produktem se společnosti medac podařilo klinicky vylepšit látku, která byla dobře studována z hlediska profilu toxicity a snášenlivosti. V důsledku toho také poskytuje přístup k možnosti potenciálně život zachraňující terapie (transplantace kmenových buněk) pro skupiny pacientů, kteří dříve nebyli způsobilí pro tuto poslední potenciálně léčebnou možnost terapie. Týká se to zejména starších a komorbidních pacientů a také dětí s maligními i nezhoubnými onemocněními.

Nová dynamika

Před tímto novým terapeutickým standardem od společnosti medac pro tyto křehké skupiny pacientů nedocházelo po léta k žádnému skutečnému pokroku v kondiční terapii před alogenní transplantací kmenových buněk. Tento příklad ilustruje, jak ve společnosti medac cíleně identifikujeme a řešíme klinické potřeby s cílem zlepšit životy a možnosti léčby pacientů.

Odbornost v hematologii

Dnes má společnost medac hluboké odborné znalosti v oblasti hematologie a velmi široké portfolio našich specializovaných produktů s pověstí výjimečně spolehlivého partnera, který nabízí nejvyšší úroveň služeb. Za léta výzkumu a vývoje si medac vybudovala rozsáhlou síť specialistů, názorových vůdců a terapeutů, kteří tvoří základ pro další výzkum a rozšiřování terapeutických oblastí na základě zjištěných klinických potřeb. Kromě toho podporujeme nejen klinické studie a další výzkumy za účelem rozšíření použití našich produktů v hematologii, ale podporujeme také vzdělávání a přenos znalostí do oblasti medicíny. Tímto způsobem zajišťujeme, že z našich produktů může těžit ještě více pacientů.

Poskytování spolehlivosti

Díky výrobě podle evropských norem kvality můžeme zaručit, že naše produkty používané po celém světě mají vysokou kvalitu a stabilitu. Spolehlivé zásobování hraje klíčovou roli i při vývoji nových produktů. Naše úsilí o neustálou optimalizaci výrobních procesů nakonec vedlo k vývoji produktů, které cíleně řeší potřeby pacientů i klinické potřeby.

Inovativní buněčná terapie pro boj s GvHD

Další klinickou potřebou, kterou jsme identifikovali a řešili ve společnosti medac, je akutní reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) odolná vůči steroidům u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk. Při GvHD imunitní buňky dárce rozpoznávají buňky příjemce jako cizí a napadají je. V současné době společnost medac vyvíjí buněčnou terapii pro toto život ohrožující onemocnění. Výjimka od příslušného německého úřadu umožňuje společnosti medac distribuovat tento produkt v Německu a podtrhuje naše inovativní myšlení.

Informace pro pacienty

Edukační materiály

Kromě příslušného souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou pro některé přípravky společnosti medac k dispozici také vzdělávací materiály schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Naše oblasti zájmu

Revmatologie

Zlepšení klíčové revmatologické léčby

Revmatická onemocnění znamenají řadu chronických léčebných potřeb pro široké spektrum pacientů. Optimalizací klíčové léčby v této oblasti se společnosti medac podařilo výrazně zlepšit kvalitu života pacientů.

Urologie

Řešení neuspokojených potřeb pomocí urologických terapií

Urologie je pro společnost medac nejdůležitější oblastí. V této oblasti působíme téměř od samého počátku existence naší společnosti a zaměřujeme se na vývoj řady vlastních produktů, které řeší různé neuspokojené terapeutické potřeby.

Onkologie

Kvalita a inovace v podpoře onkologické péče

Onkologie byla klíčovým zaměřením a základním kamenem úspěšného příběhu společnosti medac v celé historii naší společnosti. Máme silnou, desítky let dlouhou historii spolehlivých dodávek léčivých přípravků a podpůrných terapeutik v celé řadě onkologických indikací.
Lock

Přihlášení

Prosím, zadejte Váš email a heslo k přihlášení.