Urologie

Řešení neuspokojených potřeb pomocí urologických terapií

Urologie je pro nás ve společnosti medac nejdůležitější oblastí. V této oblasti působíme téměř od samého počátku naší společnosti v 70. letech minulého století. Jako mezinárodně se rozvíjející farmaceutická společnost, jejímž cílem je zlepšování lidského zdraví, zejména v oblastech s vysokými terapeutickými potřebami, se zaměřujeme na vývoj řady vlastních produktů, které řeší různé neuspokojené terapeutické potřeby.
Řešení neuspokojených potřeb pomocí urologických terapií

Naše produkty

Pack_Vial_20_Mitomycin_CZ_SK.jpg

Zaměření na rakovinu močového měchýře

Naše práce v urologii je osvědčeným příkladem toho, jak úspěšně naplňujeme naše poslání. Terapeutická nika, na kterou se zaměřujeme, je nesvalový invazivní karcinom močového měchýře (NMIBC), konkrétně adjuvantní léčba v první linii. Již na konci 19. století lékaři zjistili, že nádory některých pacientů s rakovinou se zmenšují, když trpěli vysokou horečkou způsobenou bakteriální infekcí. To otevřelo cestu pro imunoterapii rakoviny, kde léčba specificky stimuluje vlastní imunitní systém těla a pomáhá mu bojovat proti nádoru – což v konečném důsledku snižuje zátěž způsobenou nádorem.

Zrod imunoterapie

Vakcína proti tuberkulóze Bacille Calmette-Guérin (BCG), představená ve 20. letech 20. století, obsahuje oslabené patogeny tuberkulózy skotu. Ve studiích v 70. letech 20. století bylo prokázáno, že BCG je účinný také proti rakovině močového měchýře, jednomu z nejčastějších nádorových onemocnění v Evropě. BCG spouští imunitní reakci, která není specificky namířená proti nádoru, ale aktivuje imunitní systém těla k odstranění rakovinných buněk.

Instilační terapie medac

Instilační terapie u nesvalového invazivního karcinomu močového měchýře (NMIBC) má ve společnosti medac dlouhou tradici. Se dvěma dobře zavedenými léky poskytujeme duální léčebný koncept první linie pro adjuvantní léčbu NMIBC. Na základě potřeb uživatelů a pro zvýšení jejich osobní bezpečnosti vyvinuli naši odborníci v roce 1988 první uzavřený instilační systém na trhu. Dnes je náš systém standardně dodáván s našimi sloučeninami a je vysoce ceněn pro své snadné použití a bezpečnost zdravotníky z celého světa.

Poskytování spolehlivosti na trhu s nedostatečnou nabídkou

Neustálým rozvíjením našich odborných znalostí po mnoho let jsme byli schopni spolehlivě obsluhovat nedostatečně zásobovaný trh NMIBC přípravky pro všechny rizikové třídy a zpřístupňovat naše produkty pacientům v nouzi.

Informace pro pacienty

Edukační materiály

Kromě příslušného souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou pro některé přípravky společnosti medac k dispozici také vzdělávací materiály schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Naše oblasti zájmu

Revmatologie

Zlepšení klíčové revmatologické léčby

Revmatická onemocnění znamenají řadu chronických léčebných potřeb pro široké spektrum pacientů. Optimalizací klíčové léčby v této oblasti se společnosti medac podařilo výrazně zlepšit kvalitu života pacientů.

Hematologie

Inovativní a život zachraňující možnosti léčby v hematologii

Hematologie je pro společnost medac velmi důležitou oblastí zájmu. Související nemoci postihují děti i dospělé a jsou ze své podstaty život ohrožující. Jsme odhodláni zkoumat nové léčebné přístupy pro indikace pro vzácná onemocnění s omezenými nebo žádnými možnostmi léčby. Například jsme identifikovali a řešili kritické neuspokojené potřeby vysokodávkové chemoterapie před alogenní transplantací kmenových buněk.

Onkologie

Kvalita a inovace v podpoře onkologické péče

Onkologie byla klíčovým zaměřením a základním kamenem úspěšného příběhu společnosti medac v celé historii naší společnosti. Máme silnou, desítky let dlouhou historii spolehlivých dodávek léčivých přípravků a podpůrných terapeutik v celé řadě onkologických indikací.
Lock

Přihlášení

Prosím, zadejte Váš email a heslo k přihlášení.