Revmatologie

Spolehlivý partner v revmatologii

Autoimunitní onemocnění jsou velmi častá na celém světě a mají mnoho různých forem. Ať už jsou tyto stavy jakkoli odlišné, všechny znamenají řadu chronických potřeb léčby pro široké spektrum pacientů. Methotrexát je klíčovým lékem v léčbě autoimunitních onemocnění. Používá se u řady autoimunitních onemocnění, včetně revmatických, a je pilířem společnosti medac již mnoho let.
Spolehlivý partner v revmatologii

Naše produkty

Leflu20_PackDose30_CZ.jpg
Metoject_50mg_15_Pack_FS_CZ.jpg
metex_PEN_15_4_CZ.jpg

Zlepšování terapií znovu a znovu

Ve společnosti medac si velmi ceníme autonomie a kvality života pacientů. Neustálým zlepšováním a zdokonalováním léků v našem portfoliu produktů důsledně řešíme neuspokojené lékařské potřeby. Dnes je společnost medac uznávána jako přední dodavatel subkutánních revmatologických přípravků a je vysoce ceněna pro své spolehlivé služby a dodávky. Kromě léčiv zahrnuje portfolio výrobků společnosti medac také imunologické laboratorní testy, které umožňují detekci specifických autoprotilátek, a plně automatizovaný chemiluminiscenční přístroj.

Věnováno výzkumu a vědecké výměně

Společnost medac se sama podílí na výzkumu autoimunitních onemocnění i na vývoji léků a diagnostik v této oblasti a podporuje veřejný výzkum. Naším cílem je neustále přinášet nové poznatky, které mají pozitivní dopad na každodenní klinickou praxi a každodenní život pacientů. Kromě toho společnost medac také podporuje vědeckou výměnu pořádáním celosvětových sympozií o autoimunitních onemocněních, aby zajistila další vzdělávání odborníků a zvýšila informovanost. Přitom úzce spolupracujeme s naší širokou sítí autorit, klíčových opinion leaderů, akademickou obcí a dalšími relevantními aktéry.

Informace pro pacienty

Edukační materiály

Kromě příslušného souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou pro některé přípravky společnosti medac k dispozici také vzdělávací materiály schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Naše oblasti zájmu

Onkologie

Kvalita a inovace v podpoře onkologické péče

Onkologie byla klíčovým zaměřením a základním kamenem úspěšného příběhu společnosti medac v celé historii naší společnosti. Máme silnou, desítky let dlouhou historii spolehlivých dodávek léčivých přípravků a podpůrných terapeutik v celé řadě onkologických indikací.

Urologie

Řešení neuspokojených potřeb pomocí urologických terapií

Urologie je pro společnost medac nejdůležitější oblastí. V této oblasti působíme téměř od samého počátku existence naší společnosti a zaměřujeme se na vývoj řady vlastních produktů, které řeší různé neuspokojené terapeutické potřeby.

Hematologie

Inovativní a život zachraňující možnosti léčby v hematologii

Hematologie je pro společnost medac velmi důležitou oblastí zájmu. Související nemoci postihují děti i dospělé a jsou ze své podstaty život ohrožující. Jsme odhodláni zkoumat nové léčebné přístupy pro indikace pro vzácná onemocnění s omezenými nebo žádnými možnostmi léčby. Například jsme identifikovali a řešili kritické neuspokojené potřeby vysokodávkové chemoterapie před alogenní transplantací kmenových buněk.
Lock

Přihlášení

Prosím, zadejte Váš email a heslo k přihlášení.