Hlášení nežádoucích účinků

Pokud chcete společnosti medac GmbH nahlásit podezření na nežádoucí účinek, neprodleně nás kontaktujte e-mailem na adrese: drugsafety.cz-sk@medac.eu

Uveďte, prosím následující údaje:
- název léčivého přípravku
- popis nežádoucího účinku po užití léčivého přípravku,
- zda jste pacient nebo zdravotnický pracovník
- údaje o pacientovi, u kterého se nežádoucí účinek vyskytl (pohlaví a věk, iniciály a případně datum narození).

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivých přípravků.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Lock

Přihlášení

Prosím, zadejte Váš email a heslo k přihlášení.