Česká republika

Imprint

Imprint pro společnost medac

Sídlo společnosti a fakturační údaje:

medac GmbH - organizační složka
Horní 103/12
639 00 Brno
Česká republika

IČO: 277 375 86
DIČ: CZ 277 375 86

tel.: +420 543 233 857 
e-mail: info@medac.eu

 

Diagnostika - dodavatel:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.
Theaterstraße 6
22880 Wedel, Germany

e-mail pro objednávky: order-cz-sk@medac.de 
web: www.medac-diagnostika.de 

 

Sídlo společnosti medac:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.
Theaterstraße 6
22880 Wedel, Německo

IČ DPH/UID-Nr.: DE118579535

Tel.: +(49)4103-8006-0
Fax: +(49)4103-8006-100

E-Mail: contact(at)medac.de
Internet: www.medac.de

 

Odmítnutí odpovědnosti

Tyto webové stránky poskytují obecné informace o společnosti medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (dále jen medac GmbH) a jejích produktech. Používání těchto webových stránek a informací na nich obsažených nezakládá žádný smluvní vztah. medac GmbH si vyhrazuje právo kdykoli změnit, upravit nebo odstranit obsah těchto webových stránek podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Informace na těchto webových stránkách zejména v žádném případě nepředstavují odborné poradenství a nenahrazují radu a léčbu lékaře. Ve všech záležitostech týkajících se vašeho zdraví se prosím poraďte se svým lékařem a/nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Příbalová informace nebo souhrn údajů o přípravku v aktuálním znění jsou vždy závazné pro použití jakéhokoli léčivého přípravku. V případě jakýchkoli konkrétních dotazů týkajících se léčivých přípravků společnosti medac GmbH nás prosím kontaktujte přímo.

Nezaručujeme ani neprohlašujeme úplnost nebo přesnost informací zveřejněných na našich webových stránkách ani to, že materiály na webových stránkách jsou aktuální. společnost medac GmbH nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku používání informací zveřejněných na těchto webových stránkách.

Stahování souborů/softwaru je na vaše vlastní riziko. medac GmbH nenese odpovědnost za jakékoli škody (způsobené např. viry) nebo ztrátu dat, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání souborů/softwaru.

The inclusion of hyperlinks on our website is strictly a service for the users of our website. The contents linked to on the website of medac GmbH are third-party opinions and contents, and medac GmbH does not adopt said contents and information by linking to them. medac GmbH is not responsible for the availability and contents of the linked websites. medac GmbH does not assume liability in this respect.

Uvádění hypertextových odkazů na našich webových stránkách je výhradně službou pro uživatele našich webových stránek. Obsahy, na které odkazují webové stránky společnosti medac GmbH, jsou názory a obsahy třetích stran a společnost medac GmbH odkazem na ně uvedené obsahy a informace nepřebírá. společnost medac GmbH neodpovídá za dostupnost a obsah odkazovaných webových stránek. společnost medac GmbH v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost.

Naše pobočky

Lock

Přihlášení

Prosím, zadejte Váš email a heslo k přihlášení.