O společnosti

Společnost medac GmbH se již více než 50 let specializuje na vývoj, výrobu a prodej léčivých přípravků a diagnostik pro využití v onkologii. Jelikož komplexní péče o onkologické pacienty představuje dodnes jeden z hlavních cílů společnosti, nabízí medac vedle terapeutik a diagnostik rovněž preparáty z oblasti podpůrné terapie a lékové aplikační formy přizpůsobené specifickým potřebám pacienta.

Výzkum a vývoj nových terapeutických i diagnostických přípravků společnosti umožňuje pružně reagovat na aktuální trendy a požadavky ze strany zdravotnických profesionálů. Na poli preklinického výzkumu spolupracuje společnost medac GmbH s řadou specializovaných univerzitních pracovišť i farmaceutických a biotechnologických firem. Průběh a monitorování klinických studií fáze I až IV pak plně zajišťuje vlastní Oddělení klinického výzkumu.

Společnost medac GmbH má své hlavní sídlo v německém Wedelu. Díky rychle rostoucí síti zastoupení i partnerských společností v celé řadě evropských i mimoevropských států jsou však dnes terapeutické i diagnostické produkty společnosti k dispozici ve více než 70 zemích celého světa.

Počátkem roku 2006 vzniklo v České republice místní zastoupení medac GmbH, navazující na marketingové působení mateřské společnosti.

Portfolio přípravků zvolených pro Českou republiku se týká především oblastí onkologie, hemato-onkologie, uro-onkologie a autoimunitních onemocnění.

Přípravky z oblasti onkologie jsou zaměřeny na léčbu pevných tumorů různých typů pomocí zavedených cytostatických substancí, používaných samostatně nebo v kombinaci s různými chemoterapiemi.

V oblasti hemato-onkologie jsou vlajkovou lodí společnosti medac přípravky pro léčbu akutní lymfoblastické leukémie (ALL).

Oblast uro-onkologie je zastoupena přípravky určenými k léčbě povrchových nádorů močového měchýře po jejich odstranění transuretrální resekcí.

V oblasti autoimunitních onemocnění se společnost medac zaměřuje především na revmatická onemocnění, z nichž nejčastější je revmatoidní artritida, postihující zhruba 1 % populace. Přípravky v této oblasti jsou dodávány v předplněných injekčních stříkačkách, což zvyšuje bezpečnost jejich aplikace a přispívá k většímu komfortu pacientů.

Léčba cytostatiky je často doprovázena nepříznivými vedlejšími příznaky, proto je nanejvýš důležitá vysoká čistota všech přípravků. Ve společnosti medac je zaveden systém kontroly kvality, jenž omezuje jakákoli rizika během výroby a dopravy léčiv na naprosté minimum. Ve špičkově vybavených laboratořích jsou pravidelně prováděny analýzy dovážených surovin i finálních produktů. Systém řízení kvality má CE certifikát a splňuje normu ISO 9001.

Samotná produkce cytostatických přípravků probíhá ve výrobních zařízeních společnosti Oncotec GmbH se sídlem v německém Tornau. medac vlastní 50 % této výrobní společnosti, specializované na výrobu sterilních cytostatik v tekuté a lyofilizované formě. Všechny výrobní procesy podléhají přísnému systému řízení kvality. Oncotec je jediným podnikem v Německu, jenž dokáže dodávat cytostatické a cytotoxické látky rovněž v předplněných injekčních stříkačkách. Tento inovativní způsob aplikace léčiv zvyšuje kvalitu života léčených pacientů a těší se rostoucí podpoře odborné veřejnosti.

Společnost medac se řadí mezi rychle rostoucí a úspěšné firmy v oblasti farmaceutické výroby. Objem prodeje se od roku 1993 více než ztrojnásobil, zatímco počet zaměstnanců je v současnosti dvakrát vyšší, než tomu bylo před deseti lety. Přirozený růst, postavený na inovaci, kvalitě a příznivých cenách, lze realisticky očekávat i v následujících letech.

Česká organizační složka společnosti medac GmbH pravidelně rozšiřuje své portfolio o další přípravky napříč všemi výše zmíněnými odbornostmi.