Kongresy a sympozia

Brněnské neurochirurgické dny(1.3.2021 - 31.3.2021)

http://czech-neurosurgery.cz/?page_id=1663

Jarní edukační urologické sympozium(16.4.2021 - 17.4.2021)

https://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/jarni-edukacni-urologicke-sympozium-2021/

XXXIV. Olomoucké hematologické dny(15.5.2021 - 19.5.2021)

https://www.olhemdny.cz/

XVII. Seminář mladých revmatologů(20.5.2021 - 22.5.2021)

https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/odborne-akce/xvii-seminar-mladych-revmatologu/

79. Klinická Konference RÚ(28.5.2021 - 28.5.2021)

https://www.congressprague.cz/kongresy/79kk2020.html

EULAR 2021(2.6.2021 - 5.6.2021)

https://www.congress.eular.org/welcome_message.cfm

Třeboňské Revmatologické dny(16.6.2021 - 18.6.2021)

https://www.congressprague.cz/kongresy/trd2021.html

EAU 2021(9.7.2021 - 12.7.2021)

https://eaucongress.uroweb.org/the-congress/

II. Český hematologický a transfuziologický sjezd(12.9.2021 - 15.9.2021)

https://www.transfuznispolecnost.cz/odborne-akce/ii-ceskoslovensky-hematologicky-a-transfuzi...

64. Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů 2020(23.9.2021 - 25.9.2021)

https://www.congressprague.cz/kongresy/crs2020.html