NOVINKY

Medac GmbH má k dispozici certifikované protilátkové testy pro SARS-CoV-2 a easy-to-use PCR testy

V boji proti onemocnění Covid-19 poskytuje medac GmbH kompletní balíček testování prozatím v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Lékaři, laboratoře a nemocnice se mohou spolehnout na farmaceutickou společnost se sídlem ve Wedelu jako jediný zdroj bezpečné, rychlé a komplexní diagnostiky. Proces stanovení certifikovanými protilátkovými testy společnosti medac GmbH můžete vidět na stránce http://www.maglumi.de

Bližší informace najdete v příloze.

 

 

Jsme Zelená firma 

Jako odpovědná farmaceutická společnost zaměřená na budoucnost usilujeme o hospodárné využívání přírodních zdrojů. Přijímáme rozumné a praktické kroky k minimalizaci nebo odstranění negativních dopadů na životní prostředí a klima. Důsledně implementujeme současné regionální, národní a mezinárodní standardy a minimalizujeme rizika pro lidstvo a životní prostředí tím, že dodržujeme a pravidelně přezkoumáváme příslušné zákony, předpisy a pravidla (viz rejstřík právních předpisů) a naše interní systémy řízení kvality. Prostřednictvím cílených opatření jsme se zavázali neustále zlepšovat naše výsledky v oblasti práce, zdraví a ochrany životního prostředí.  

Dalším krokem k usilování o zlepšení životního prostředí se naše společnost v roce 2020 zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu. Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení.

Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Certifikáty naleznete v příloze.

 
 

Tiskové prohlášení

17. září 2010 – Akvizice části areálu bývalé Lachemy v Brně

Společnost medac GmbH stále rozšiřuje své působení na trhu s léčivými přípravky a proto je nucena rozšířit své výrobní kapacity. Za tímto účelem byla zakoupená část výrobního areálu bývalé PLIVY-Lachemy (vlastníkem TEVA) v Brně, který byl v procesu likvidace. Kupní smlouvou podepsanou 20. srpna 2010 medac získal dvě výrobní linky včetně lyofilizační jednotky a dalších zařízení, která splňují standardy správné výrobní praxe. Zároveň byla v České Republice založena nová dceřiná společnost Oncomed manufacturing a.s., která bude výrobu v Brně řídit.

Část bývalých zaměstnanců PLIVY-Lachemy bude přijata zpět, aby se výroba obnovila co nejrychleji a v co nejvyšší kvalitě. Oncomed, společně se stávající dceřinou společností Oncotec v německém Dessau, by měly představovat dostatečnou výrobní kapacitu, která v budoucnu uspokojí rostoucí poptávku trhu. 

Jakékoli dotazy ohledně společnosti Oncomed a její činnosti prosím posílejte na adresu info@oncomed.cz