Hlášení nežádoucích účinků

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud chcete společnosti medac GmbH nahlásit podezření na nežádoucí účinek, neprodleně nás kontaktujte e-mailem na adrese drugsafety.cz-sk@medac.eu. Uveďte, o jaký léčivý přípravek se jedná, popis nežádoucího účinku po užití léčivého přípravku, zda jste pacient nebo zdravotnický pracovník a údaje o pacientovi, u kterého se nežádoucí účinek vyskytl (pohlaví a věk, iniciály a případně datum narození).

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivých přípravků.