NOVINKY

Tiskové prohlášení

17. září 2010 – Akvizice části areálu bývalé Lachemy v Brně


Společnost medac GmbH stále rozšiřuje své působení na trhu s léčivými přípravky a proto je nucena rozšířit své výrobní kapacity. Za tímto účelem byla zakoupená část výrobního areálu bývalé PLIVY-Lachemy (vlastníkem TEVA) v Brně, který byl v procesu likvidace. Kupní smlouvou podepsanou 20. srpna 2010 medac získal dvě výrobní linky včetně lyofilizační jednotky a dalších zařízení, která splňují standardy správné výrobní praxe. Zároveň byla v České Republice založena nová dceřiná společnost Oncomed manufacturing a.s., která bude výrobu v Brně řídit.


Část bývalých zaměstnanců PLIVY-Lachemy bude přijata zpět, aby se výroba obnovila co nejrychleji a v co nejvyšší kvalitě. Oncomed, společně se stávající dceřinou společností Oncotec v německém Dessau, by měly představovat dostatečnou výrobní kapacitu, která v budoucnu uspokojí rostoucí poptávku trhu.

Jakékoli dotazy ohledně společnosti Oncomed a její činnosti prosím posílejte na adresu info@oncomed.cz